Bytové družstvo Urpín Banská Bystrica

Bytové družstvo Urpín Banská Bystrica

výkon správy domu č. súp. 843, 845 kat.úz. Banská Bystrica a s tým súvisiace zabezpečovanie prevádzky a údržby spoločných častí a spoločných zariadení domu, priľahlých pozemkov a nebytových priestorov, prenechanie nebytových priestorov do nájmu fyzických a právnických osôb

poslať správu
poslať správu
Bytové družstvo Urpín Banská Bystrica

Adresa Bytové družstvo Urpín Banská Bystrica

Národná 13
97401 Banská Bystrica

Zaradené v kategóriách

Produkty a služby v CzechTrade

Oceľové profily Oceľové profily
Predávame oceľové profily všetkých druhov a veľkostí. Predávame oceľové profily ...

Rúry Rúry
Predávame hutnícky materiál a rúry. Naša spoločnosť ponúka široký sortiment rúr ...

SlovakiaTrade > Výstavba a nehnuteľný majetok > Reality > Správa nehnuteľností > Bytové družstvo Urpín Banská Bystrica